Η Ε.ΜΕ.Λ

Δράση - Στόχοι - Μέλη

Μέλη

Τα μέλη της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής διακρίνονται σε:

τακτικά
επίτιμα
αντεπιστέλλοντα
αρωγά

(άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του καταστατικού).

Τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής ήσαν τα εξής :

 1. Κακαβογιάννης Ευάγγελος
 2. Αλεξάκης Ελευθέριος
 3. Αλιβιζάτος Κοσμάς
 4. Βογιατζής Γεώργιος
 5. Βουρλάκος Νικόλαος
 6. Γεώργιζας Αθανάσιος
 7. Γιουρούσης Αντώνιος
 8. Γκρανιά-Παπαδημητρίου Κατερίνα
 9. Γκρανιά Στέλλα
 10. Γλαντζή-Οικονόμου Κυριακή
 11. Γονιός Γεώργιος
 12. Δερμάτης Γεώργιος
 13. Δουκέρης Σπύρος
 14. Δρογγίτης Δημήτριος
 15. Κακαβογιάννη Όλγα
 16. Κανατούρης Αριστείδης
 1. Κατσάμπας Αριστείδης
 2. Καφορέα Καλλιόπη
 3. Κούκουρα-Μαργαρίτη Αφροδίτη
 4. Κούσης Ιωάννης
 5. Κρεμαστιώτης Δημήτριος
 6. Μάνθος Γεώργιος
 7. Μάνθος Κωνσταντίνος
 8. Μανούσης Αθανάσιος
 9. Μπακούρη Ελένη
 10. Πανταλέοντος Αντιγόνη
 11. Πόγκας Κωνσταντίνος
 12. Ταμβάκης Σταμάτιος
 13. Τεκέταρλη Κανέλλη
 14. Τεκέταρλης Αναστάσιος
 15. Τρικαλιώτης Γεώργιος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Πρόεδροι διετέλεσαν οι:

1. Ε. Χ. Κακαβογιάννης, 15/12/1984 - 13/01/1991
2. Α. Κανατούρης, 15/02/1991 - 31/01/1993
3. Γ. Ν. Δερμάτης, 14/02/1993 - αρχές 2001
4. Α.Μ. Βλάδος, 2001 έως σήμερα

 

 

 

Αρχική | Η Ε.ΜΕ.Λ. Ορυκτολογικό μουσείο | Επιστημονική συνάντηση
Επικοινωνία | Site map

Copyright © Alex Oikonomou 2017 Ε.ΜΕ.Λ. All rights reserved.
Τελευταία μετατροπή: 20 Ιουνίου 2017.
Realisation and hosting by ΕνΤύπω .