Χρήσεις Μνημείων - Θέσεις Ε.ΜΕ.Λ.

Θέσεις της ΕΜΕΛ που αναγνώσθηκαν από τον Πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής Ιούνιος 2007.

Είναι ευχάριστη έκπληξη για μας ότι τα τρία τελευταία θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν να κάνουν με προστασία μνημείων, ανάδειξη της κεντρικής μας πλατείας, με την καταστολή της ηχορύπανσης των νυχτερινών κέντρων.

Εμείς θα περιμένουμε, και θα είμαστε μαζί να υλοποιήσετε τις αποφάσεις που σήμερα παίρνετε.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε συζήτηση σας και λήψη αποφάσεων που αφορούν προστασία και αποκατάσταση μνημείων.

Πριν μπούμε στο σημερινό θέμα οφείλουμε να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για το οποίο δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις σε μέλη της τοπικής μας κοινωνίας όχι από αυτά που είπαμε εμείς εδώ αλλά από ατυχείς παρεμβάσεις του κ. Τσίκλου και του κ. Βλαχογιάννη που έδωσαν την εντύπωση ό,τι εμείς αναλαμβάνουμε να εκτελούμε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με ανάλογη χρηματοδότηση και ότι όποιος μπλέξει μαζί μας δεν ξεκαθαρίζει με τίποτα.

Κύριε πρόεδρε

Εμείς δεν είχαμε ούτε θα έχουμε με τον κάθε ιδιώτη Λαυριώτη καμία διένεξη ή προστριβή ούτε είμαστε εντεταλμένοι αστυνόμευσης επί θεμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΠΟ,

Αποτελεί απαρέγκλιτο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Επιστημονικού Σωματείου μας (άρθρο 20 παράγραφος 2) να ελέγχουμε και δικαστικά τις πράξεις τις οποίες εκδίδει η Διοίκηση, εφ’ όσον θεωρούμε ότι έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας. Γι' αυτό το λόγο το ανώτατο δικαστήριο της χώρας το ΣΤΕ είναι αρμόδιο να ελέγχει δικαστικώς οποιαδήποτε άδεια ή έγγραφο Δημόσιας Αρχής.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής μεταξύ των σκοπών μας συγκαταλέγεται η προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Συνεπώς αποτελεί υποχρέωσή μας να υλοποιούμε τους σκοπούς του καταστατικού και να προσφεύγουμε στην δικαιοσύνη εφόσον πιστεύουμε ότι από πράξεις της Διοικήσεως θίγεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Ήταν μέχρι πρότινος θέση μας να μην εμπλεκόμεθα σε ιδιοκτησίες ιδιωτών άμεσα, πλην της ενημέρωσης των υπεύθυνων τήρησης των Νόμων του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Και σήμερα δεν θα εμπλακούμε με τις άδειες ή τις μισθώσεις χώρων που η εκάστοτε δημοτική αρχή έδινε στον μισθωτή του ακινήτου του καφενείου του σταθμού του Αττικού Σιδηροδρόμου στην πλατεία Ηρώου, προκειμένου να έχει έσοδα το Δήμος από κατάληψη πεζοδρομίων, ούτε στα τεχνάσματα του μισθωτή προκειμένου να αυξάνει τα προσωπικά του οφέλη.

Σας παραδώσαμε 5 σελίδες που αφορούν το ακίνητο κηρυγμένο μνημείο από το ΥΠΠΟ αφ΄ ένός για ενημέρωσή σας, αφετέρου για να τονίσουμε ορισμένα θέματα:

  • Υπάρχει η φωτογραφία του καφενείου όπως ήταν. Δέστε και θαυμάστε το μεράκι των τεχνιτών και των οικοδόμων Λαυριωτών της (Ελληνικής) Εταιρείας Μεταλλουργείων που το έκτισαν όπως και το σταθμό πιο δίπλα, και απ΄ την άλλη φέρτε στο μυαλό σας την εικόνα που έχει σήμερα.
  • Δυστυχώς όπως φαίνεται στην πλάγια όψη από σχέδιο του 1928 των Σ.Ε.Κ υπηρεσία Γραμμών και έργων, το περιστύλιο με την κεραμοσκεπή προς τον Νοτιά έχει κατεδαφισθεί και έχει γίνει βοηθητικό πλίνθινο κτίσμα το οποίο υπήρχε τα χρόνια που ήμασταν νέοι και το λειτουργούσε ο πατέρας του μισθωτή ως εστιατόριο.
  • Το μοναδικό, κατά την αποψή μας έγγραφο του ΥΠΠΟ που υπάρχει και που επιτρέπει την διατήρηση ξύλινης πέργολας (τέντας) και τον πέτρινο πάγκο εξωτερικά του παλαιού καφενείου.

Λέει όμως ότι η τελική έγκριση της μορφής του εξωτερικού χώρου στο σύνολο του θα δοθεί μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου μνημείων αφού υποβληθεί σχετική μελέτη στην υπηρεσία μας.

Προφανώς καμία μελέτη δεν υπεβλήθη και κανένα συμβούλιο δεν αποφάσισε τι θα γίνει και έγινε ότι ήθελε ο μισθωτής κατά παράβαση των νόμων.

  • Ο Δήμος Λαυρίου – Δήμαρχος Κ. Πόγκας – χορηγεί βεβαίωση η οποία αποκλειστικώς και μόνο εδόθη για να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό αδείας καταστήματος αφού επισταμένως αναφέρει ότι είναι κηρυγμένο μνημείο και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών δηλαδή χωρίς άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και της Πολεοδομίας.

Στο σημείο αυτό εφιστώ την προσοχή σας για άλλη μία φορά “Γνωρίζετε ότι με βάση το διάταγμα Γ11038/ΦΕΚ 473 / 20.06.01 για τα κτίρια που βρίσκονται στο ορισμένο ως παραδοσιακό τμήμα του οικισμού μας κριτήριο ουσιαστικό είναι η χρονολόγηση του κτιρίου να γίνεται σωστά, ασχέτως αν κάποιος άλλος Νόμος ορίζει το 1955 ως μέτρο, και να ορίζετε επακριβώς την βεβαία χρονολόγηση του κτιρίου ειδικότερα αν είναι πριν το 1930 για να μην κατεδαφίζονται. Μην κάνετε τρίπλες στην ΕΠΑΕ της πολεοδομίας Μαρκοπούλου”.

  • Την βεβαίωση της Δ.Ο.Υ την βάλαμε για να απορήσουμε για άλλη μία φορά πως το κράτος ιδιοκτήτης των ακινήτων αυτών, όπως και πολλών άλλων στο Λαύριο που έχουν υποστεί ίδιες ή ανεπανόρθωτες βλάβες από τους μισθωτές τους, βγάζει νόμους για την προστασία τους και μας διατυπώνει την εξής απάντηση κάθε φορά:

Εμείς μισθώνουμε ένα ακίνητο, υπεύθυνος να βγάλει οποιαδήποτε άδεια είναι ο μισθωτής ο οποίος συγχρόνως πρέπει να πληρώνει κάθε πρόστιμο που του επιβάλλεται για παράβαση των νόμων.

Αν είναι δυνατόν κύριοι, το κράτος ιδιοκτήτης ή κρατικοί φορείς να μην παρακολουθούν και να μην μεριμνούν για την προστασία των κηρυγμένων μνημείων ιδιοκτησιών τους και να βάζει όλους εμάς να κάνουμε κάθε φορά διαγωνισμούς αισθητικής και αρχιτεκτονικής αντίληψης να γινόμαστε όλοι μας ότι τα ξέρουμε όλα.

Κύριοι δεν είναι μόνο αυτό το κτίριο, είναι πολλά τα κτίρια που έχουν παγιδευτεί στον βανδαλισμό του μέγιστου κέρδους.

Να εγκαλέσετε το κράτος κύριοι. Να ζητήσετε από αυτό αποκατάσταση των μνημείων, υπάρχουν διατάξεις που σας επιτρέπουν να παρέμβετε ακόμα και σε ετοιμόροπα κτίρια να τα προστατέψετε μην πέσουν και να χρεώσετε την δαπάνη στον ιδιοκτήτη.

Όμως κύριε πρόεδρε δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μιλάμε κάθε φορά για έναν επιχειρηματία ή ιδιώτη, πρέπει να ξεκαθαρίσετε το τοπίο συνολικά.

Η πλατεία, το λιμάνι, οι διατηρητέοι οικισμοί του Λαυρίου, τα διατηρητέα, τα προστατευόμενα παραδοσιακά κτίρια (προ του 1930), η ψαραγορά χάνονται, αλλοιώνονται, γκρεμίζονται, με πολλών ειδών ευλογίες και τρόπους.

Αν θέλετε να είσαστε σωστοί και αντικειμενικοί οφείλετε σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση παραδοσιακών οικισμών τήν Εφορεία Νεότερων Μνημείων Αττικής, την ΕΠΑΕ της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου, εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων, τον Εμπορικό σύλλογο και την συμβουλευτική μας συμμετοχή δημιουργείσθε μία μόνιμη επιτροπή με ισχύ, που θα ελέγχει την τήρηση των νόμων, που θα δώσει λύσεις σε θέματα αισθητικής τουλάχιστον του παραδοσιακού τμήματος του οικισμού μας, και θα επιβάλλει σε όλους τους εμπλεκόμενους ισότιμη και δίκαιη εφαρμογή των νόμων, αφού επωδός είναι πάντα από τους αρμόδιους ότι κοιτάμε να ζημιώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο τον ιδιοκτήτη – άρα παραθυράκια – άρα αποφάσεις κάθε φορά αναλόγως των προσόντων εκάστου.

Στην απόφαση σας της 29/06/2005 στα άρθρα 5, 6 και 7 έχετε αποφασίσει ομόφωνα συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην ΕΠΑΕ και στο ΥΠΕΧΩΔΕ που προφανώς δεν έχουν γίνει, απαιτείστε τον σεβασμό των αποφάσεων σας και εν τέλει επιβάλετε τες νομικά.

Τέλος, και πριν εγκαταλείψουμε το βήμα, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές σε σας και την κοινωνία του Λαυρίου ότι είμαστε ριζικά αντίθετοι με την γενίκευση που παρατηρείται να “αξιοποιούνται” τα μνημεία της πόλης μας, που ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους, ως καφενεία κάθε είδους και ως μέσο προσπορισμού οικονομικού οφέλους.

Επίσης ότι εκτός από το σεβασμό στη μορφή του βιομηχανικού μνημείου οφείλουμε σεβασμό και στον ανθρώπινο μόχθο και την εργασία που το λειτούργησαν.

Πίσω

 

Αρχική | Η Ε.ΜΕ.Λ. | Ορυκτολογικό μουσείο | Επιστημονική συνάντηση
Επικοινωνία | Site map

Copyright © 2017 Ε.ΜΕ.Λ. All rights reserved.
Τελευταία μετατροπή: Παρασκευή 03 Αυγούστου 2007, 18:00.
Realisation and hosting by ΕνΤύπω .