Διέλευση προαστιακού από την πόλη του Λαυρίου.

Το κείμενο της απόφασης του Δ.Σ της ΕΜΕΛ που θα κατέθετε ο Πρόεδρος του Δ.Σ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/07/07 – Η Συνεδρίαση διεκόπη ώρα 1:15 χωρίς να μας επιτραπεί να καταθέσουμε τις απόψεις μας.

Το παρόν αποτελεί απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής της 23/07/2007.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος της διέλευσης του προαστιακού εντός των ορίων της εντός και εκτός σχεδίου περιοχής της πόλης του Λαυρίου αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Αφού έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ επί του θέματος σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνεκτιμηθούν, από τους αρμόδιους φορείς (Δημοτικό Συμβούλιο, ΟΣΕ, Υπουργείο Μεταφορών), μαζί με τις εισηγήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και των υπολοίπων φορέων,

Αποκομίσαμε την εντύπωση ότι όλες οι σχετικές απαντήσεις από τους αρμόδιους θα προσκομισθούν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση με στόχο να ωριμάσουν οι απόψεις των τοπικών φορέων κα των πολιτών και έτσι να οδηγηθούμε σε τελικές τοποθετήσεις – προτάσεις έχουμε λάβει γνώση ότι τέτοιο συμβούλιο θα γίνει στις 24/07/07.

Ενδιάμεσα όμως ενημερωθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε, ότι έγινε συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών με τους δημάρχους των πόλεων απ’ όπου θα περάσει η επέκταση του προαστιακού και ότι συμφωνήθηκε ότι οι προμελέτες της ΕΡΓΟΣΕ είναι σύμφωνες με τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα για το Λαύριο η διέλευσή του από το κέντρο της πόλης.

Με αυτά τα δεδομένα και επειδή δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν ισχύουν αυτά που διαβάσαμε και ακούσαμε η παρέμβασή μας θέτει αναγκαστικά τις πιο κάτω ανησυχίες και προβληματισμούς:

  • Δεν μας έχει παραδοθεί το υπάρχον υλικό της οριστικής προμελέτης - αν έχει δοθεί τέτοιο - μαζί με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το προβλεπόμενο κόστος του έργου παραλιακά ή μέσα από την πόλη.
  • Δεν γνωρίζουμε τι θέση έχει λάβει το ΥΠΕΧΩΔΕ διεύθυνση παραδοσιακών οικισμών για την περίπτωση που ο προαστιακός θα περάσει μέσα από την πόλη.
  • Δεν γνωρίζουμε τι θέση έχει λάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι μόνο για το θέμα διέλευσης του προαστιακού σε απόσταση 152 μέτρων από το μέσον του κοίλου του αρχαίου θεάτρου, αλλά και συνολικά από την διέλευση του μέσα από την πόλη ή παραλιακά λόγω του ειδικού καθεστώτος που ισχύει βάσει του αρχαιολογικού νόμου.
  • Δεν γνωρίζουμε αν σε σχέση με το συνολικό Master PLAN της πόλης, μέσα από το οποίο προσδιορίζονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιφερειακά και στο κέντρο όπως π.χ η μελέτη του καθηγητή Βλαστού αν συνάδει με την άλφα ή την βήτα λύση διέλευσης του τρένου, πως συνδυάζονται μαζί του και πόσο επιβαρύνεται η κυκλοφορία και η ασφάλεια των πολιτών.
  • Αν έχει γίνει κάποια μελέτη που θα συνεξετάσει το οξύ ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην συνοικία της Αγίας Παρασκευής από την λειτουργία ήδη και την μελλοντική του επιβατηγού λιμένα σε συνδυασμό με την μετατόπιση των Ι.Χ και του προαστιακού στην ίδια περιοχή.
  • Το όλο θέμα της τελικής διέλευσης πρέπει να συνεκτιμηθεί και σε σχέση με κοινωνικές – οικονομικές – κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει.

Η συνολική λειτουργία τρένου – λιμανιού – κυκλοφορίας της πόλης και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων απ’ όπου θα περάσει να αντιμετωπισθεί με την σε βάθος χρόνου λειτουργία του και το ανελαστικό της λειτουργίας του.

(Δηλαδή άπαξ και λειτουργήσει δεν πρόκειται να αλλάξει – τελείωσε).

Για όλους αυτούς τους λόγους το συμβούλιο αποφάσισε λόγω τη μη ολοκληρωμένης επιστημονικά, προσέγγισης του θέματος να προτείνει, να δοθεί σε όλους τους φορείς και τους πολίτες που ενδιαφέρονται το υπάρχον υλικό προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική τους θέση.

Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η όποια λύση διέλευσης του προαστιακού και της προσέγγισής του στον επιβατηγό λιμένα πρέπει να συνδυάζεται με την υπογειοποίηση του. Είτε μέσα από την πόλη (3 ο Δημοτικό έως αρχή παραλιακής λεωφόρου) είτε από την Αμερικάνικη έως το Λιμάνι που και στις δύο περιπτώσεις δεν περνά τα 900 μέτρα.

Η πιθανή απόρριψη για οικονομικούς λόγους δεν αποτελεί για μας ικανό λόγο να οριστικοποιηθεί μία λύση επιφανειακής διέλευσης.

Άλλωστε είναι γνωστά τα παραδείγματα, όπως η περιφερειακή Υμηττού, που η επιμονή των πολιτών και των όμορων δήμων περιόρισε την καταστροφή του δάσους και γενικότερα του τοπίου αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων με κατασκευή τούνελ αντί συνολικής ανοιχτής διέλευσης.

Το Δ.Σ της Ε.ΜΕ.Λ

Πίσω

 

Αρχική | Η Ε.ΜΕ.Λ. | Ορυκτολογικό μουσείο | Επιστημονική συνάντηση
Επικοινωνία | Site map

Copyright © 2005 Ε.ΜΕ.Λ. All rights reserved.
Τελευταία μετατροπή: Παρασκευή 03 Αυγούστου 2007, 18:00.
Realisation and hosting by hellas on line.