Επαναλειτουργία εταιρείας ΧΥΜΑ ΑΕ

Το κείμενο που είχε ετοιμασθεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ της Ε.ΜΕ.Λ να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 24/07/07.

Η συζήτηση επί του θέματος ανεβλήθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

Προς

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής & μέλη Δ.Σ.

Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι μεταξύ των θεμάτων την ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και θέμα για έγκριση περιβαλλοντικών όρων προκειμένου να επαναλειτουργήσει το αποθηκευτικό συγκρότημα της εταιρείας ΧΥΜΑ.

Η έκπληξη αφορά κυρίως ότι ενώ παραλάβαμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου – για το οποίο σας ευχαριστούμε – δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια να λαμβάνουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προκειμένου αφ’ ενός να τα γνωρίζουμε αφ’ ετέρου να προετοιμαζόμαστε καταλλήλως προκειμένου για όσα κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία μας στις συζητήσεις να εκφράζουμε δημοσίως τις απόψεις μας.

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής έχει προφανές έννομο συμφέρον να παρεμβαίνει σε συζητήσεις όπως η σημερινή, αφού έχει ως καταστατικό σκοπό της (αρ. 2 παρ. β΄ του καταστατικού του σωματείου) την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Λαυρίου.

Επειδή δεν υπάρχει επ’ αυτού σχετική απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, το ατύχημα της ΧΥΜΑ όμως είχε εξετασθεί σε συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου και επειδή το καταστατικό μας άρθρο 7 ορίζει ότι μεταξύ των καθηκόντων του Προέδρου είναι να εκπροσωπεί την ΕΜΕΛ σε όλες τις σχέσεις ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου και πουθενά δεν περιορίζεται ότι η εκπροσώπηση αυτή προϋποθέτει κάθε φορά έγκριση ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ζήτησα τον λόγο για να αναφέρω ορισμένους προβληματισμούς μας.

1)

2)

3)

4)

5)

Μετά το τραγικό ατύχημα της ΧΥΜΑ πριν ένα χρόνο περίπου και αφού είχαμε πληροφορηθεί ότι είχε κληθεί το ΕΛΚΕΘΕ να κάνει έρευνες στον θαλάσσιο χώρο, οι πολίτες του Λαυρίου δεν πληροφορήθηκαν ποτέ τα αποτελέσματα των ερευνών και αν παρακολουθείται μέχρι σήμερα η επιβάρυνση της θάλασσας.

Είχαμε πληροφορηθεί ότι η εταιρεία δεν είχε χαρακτηρισθεί πως εκ της δραστηριότητάς της υπήρχαν πιθανότητες να προκληθούν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) και ως εκ τούτου δεν είχε υποβάλλει ειδικές μελέτες που ορίζονταν στην γνωστή ως οδηγία Sevezo . Σήμερα τι ισχύει;

Δεν έχουμε μέχρι σήμερα πληροφορηθεί το μέγεθος της ρύπανσης των χερσαίων εδαφών τις οποίες επέφερε το ατύχημα, ούτε γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των έργων αποκατάστασης που έκανε η εταιρεία.

Είχε αναφερθεί ότι το Λαύριο αλλά και η γύρω περιοχή της Κερατέας υπήρξαν τυχεροί γιατί η πορεία του ανέμου ήταν προς τη θάλασσα και το ότι η εταιρεία είχε αποθηκευμένη μικρή ποσότητα χημικών υλών.

Κανείς δεν μας έχει πει μέχρι σήμερα τι θα συνέβαινε αν δεν ήμασταν τυχεροί. Κι επειδή το νέφος είχε μεν πορεία προς την θάλασσα αλλά και προς την Μακρόνησο κανείς δεν μας έχει ενημερώσει αν τα γνωστά προϊόντα της Μακρονήσου έχουν επηρεασθεί ή όχι από τοξικά κατάλοιπα.

Η ΧΥΜΑ γνωστή σε όλη την χημική βιομηχανία της Ελλάδος προμηθεύτρια πρώτων υλών χωροθέτησε τις εγκαταστάσεις της πριν από 50 περίπου χρόνια όταν και το υπόλοιπο Λαύριο ήταν μονοσήμαντα αναπτυγμένη βιομηχανική περιοχή. Επειδή έχει αναφερθεί ότι λόγω της γειτνίασής της με τη ΔΕΗ και την DOW αποφεύχθηκε από τύχη μία τεράστια καταστροφή αναρωτιόμαστε αφού ληφθεί υπ’ όψη :

-

-

-

-

Η προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης του Λαυρίου.

Η προσπάθεια ανάπτυξης του ακτοπλοϊκού & τουριστικού λιμανιού.

Η προσπάθεια για την ένταξη του θεάτρου και του αρχαιολογικού χώρου του Θορικού στην τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η γειτνίαση με γοργά αναπτυσσόμενους οικισμούς σε μικρή ακτίνα από την περιοχή.

Αναρωτιόμαστε μήπως το κράτος, εφ’ όσον η παρουσία της εταιρείας κρίνεται απαραίτητη για την Ελληνική οικονομία, για να μην στερηθεί το έμπειρο προσωπικό τη θέση εργασίας του, λέμε μήπως θα πρέπει να βρει τρόπο να μεταφερθεί η μονάδα σε άλλο χώρο, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την εταιρεία και το προσωπικό.

Και εν τέλει να μην βάζει εσάς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπροστά από διλήμματα όπως χαμένες θέσεις εργασίας, χαμηλοί δημοτικοί πόροι, άγχος για το μέλλον μας, αλλά να χωροθετήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών χώρους για μετεγκατάσταση γενικότερα τέτοιων αποθηκευτικών χώρων ή βιομηχανιών μακριά από αστικοποιημένες περιοχές.

Όλα τα ανωτέρω χρειάζονται σοβαρές απαντήσεις πριν αποφασίσετε επί του θέματος.

Λαύριο, 24/07/2007.

Μετά τιμής

Α. ΒΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

 

Αρχική | Η Ε.ΜΕ.Λ. | Ορυκτολογικό μουσείο | Επιστημονική συνάντηση
Επικοινωνία | Site map

Copyright © 2017 Ε.ΜΕ.Λ. All rights reserved.
Τελευταία μετατροπή: Παρασκευή 03 Αυγούστου 2007, 18:00.
Realisation and hosting by ΕνΤύπω .