Το εξώφυλλο της γερμανικής έκδοσης της μελέτης
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Του F . F Βαρώνου φον DÜCKER
Ερευνητή Μεταλλείων του Βασιλείου της Πρωσίας
Kassel
Απόσπασμα από την Norddentsehe Allgemeine Zeitung
(Γενική Εφημερίδα Βόρειας Γερμανίας)
Νο 251 – 253. 1872
KASSEL 1873
Εκδοτικός οίκος Α. FREYSCHMIDT

 

Το εξώφυλλο της γερμανικής έκδοσης της μελέτης
ΤΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Του BERNHARD VON COTTA
Καθηγητή της Γεωλογίας στην Ακαδημία
Μεταλλειολογικών Σπουδών του Freiberg
a.d Mulde
παρουσίαση απ΄ τον ίδιο
ΒΙΕΝΝΗ
Εκτύπωση απ’ τον E. Gonrchorowski, Schottering
1873

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2007 σελ.98

COPYRIGHT Γιώργος Ν. Κατραμπασάς, Ιατρός – Μετάφραση από τα Γερμανικά - Γεώργιος Ν. Δερμάτης, Δρ Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (Βιομηχανική Αρχαιολογία) του Πανεπιστημίου της Louvain – la – Neuve του Βελγίου – Επιστημονική Επιμέλεια, Εισαγωγή -

Απόσπασμα από την εισαγωγή του κου Γ.Ν Δερμάτη.

“…….Μόλις ο μεταλλειολόγος Α. Κορδέλλας, ο αρχιμηχανικός της εν λόγω εταιρείας, ανεκάλυψε το 1868 την παραγωγική αξία των εκβολάδων ετέθη το ζήτημα: οι σε τεράστιες ποσότητες εκβολάδες, που κείτονταν στην επιφάνεια του παραχωρημένου μεταλλείου, ανήκαν στον μεταλλειοκτήτη, δηλαδή στον J . B Serpieri και κατ’ επέκτασιν στην εταιρεία Ilarion Roux et Cie , ή στο ελληνικό κράτος, οπότε χρειαζόταν νέα αίτηση και άλλες φορολογικές προϋποθέσεις; Διότι αν ανήκαν στον μεταλλειοκτήτη, εκείνος θα πλήρωνε μόνον τον φόρο του 5%, σύμφωνα με τον νόμο «Περί μεταλλείων» του 1861, διαφορετικά υπήρχε περίπτωση να παραχωρηθούν σε άλλον αιτούντα και ο φόρος να ήταν αυξημένος. Αυτό είναι το πολύκροτο Λαυρεωτικό ζήτημα, το οποίο απετέλεσε ακανθώδες πρόβλημα μεταξύ της εταιρείας Ilarion Roux et Cie και του ελληνικού Δημοσίου. Αναστάτωσε δε την αθηναϊκή κοινωνία, την ελληνική Βουλή και τον τύπο, ξεπέρασε δε τα όρια του ελληνικού κράτους και ανεδείχθη για 2 περίπου χρόνια 1871 έως αρχές 1873 σε μείζον ζήτημα της ευρωπαϊκής διπλωματίας, της νομικής επιστήμης τού μεταλλευτικού δικαίου, του τύπου σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έδωσε αφορμή για επεμβάσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας. Ένα νομικό και τεχνικοοικονομικό ζήτημα που εξελίχθηκε σε πολιτικό, διπλωματικό….”