Το εξώφυλλο της πρωτότυπης έκδοσης του βιβλίου του Ανδρέα Κορδέλλα, Μασσαλία 1869.

ΕΚΔΟΣΗ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1993, σελ. 152

Η εισαγωγή της Ελληνικής έκδοσης όπως διατυπώθηκε από το Δ.Σ της ΕΜΕΛ:

“Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδει στη δημοσιότητα την παρούσα έκδοση, στα πλαίσια της σειράς “Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής”. Πρόκειται για “Το Λαύριον”, ένα ιστορικής σημασίας έργο του Ανδρέα Κορδέλλα, πρωτεργάτη της αναγέννησης του νεότερου Λαυρίου, που εκδόθηκε στη γαλλική γλώσσα, το 1869, στη Μασσαλία.

Το βιβλίο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο γεωλογικό και ορυκτολογικό ενδιαφέρον του Λαυρίου, αλλά δίνει επίσης σημαντικές πληροφορίες αρχαιολογικού, ιστορικού, κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου. Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε στα πρώτα βήματα ζωής και δραστηριότητας του νεότερου Λαυρίου και απευθυνόταν στο διεθνές αναγνωστικό κοινό, με σκοπό να του γνωρίσει τόσο τα αρχαία, ιστορικής σημασίας, μεταλλεία του Λαυρίου, όσο και αναγεννώμενη σ΄ αυτόν τον τόπο μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα, την πρώτη σημαντική συγκροτημένη βιομηχανία στο νεαρό ελληνικό κράτος.

Η παρούσα έκδοση, η μετάφραση και η επιμέλεια της οποίας οφείλεται στο μέλος της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, Αρ. Γ. Κανατούρη, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του δικηγόρου
Γεωργίου Αρ. Κανατούρη (1912 – 1990).
Και έγινε δυνατή χάρη στις δωρεές στη μνήμη του από την οικογένεια του, συγγενείς και φίλους.