Αναδημοσίευση από τα πρακτικά της B΄ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α Αττικής (Καλύβια Αττικής 25-28/10/1985) σελ. 55

Απόσπασμα από την περίληψη του κου Χάρη Μπαμπούνη

“Οι πρώτοι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία έφθασαν και εγκαταστάθηκαν στην Λαυρεωτική αμέσως μετά την καταστροφή της Σμύρνης, Σεπτέμβριος του 1922.
Μεταξύ των ετών 1922 – 24 στο Λαύριο βρίσκουν καταφύγιο πρόσφυγες από σαρανταέξι τουλάχιστον, όσο γνωρίζω, Μικρασιατικούς οικισμούς…………Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην αρχή σε σκηνές, σε υπόστεγα, αποθήκες, εκκλησίες και σχολεία, μόνο μερικά χρόνια αργότερα 1927 – 28 οι πρόσφυγες ιδρύουν την πρώτη τους εγκατάσταση, τον συνοικισμό του Αγίου Ανδρέα……..”