Αναδημοσίευση από τα πρακτικά της B΄ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α Αττικής (Καλύβια Αττικής 25-28/10/1985) σελ. 12

Απόσπασμα απο την περίληψη του κου ΑΡΗ Γ. ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ

“- το 1880, τρεις άνθρωποι, ένας θείος με το δύο ανήψια του, σκότωσαν τον δημόσιο φοροεισπράκτορα στο Λαύριο και του έκλεψαν 18.000 Δραχμές. Καταδικάσθηκαν σε θάνατο και η εκτέλεσή τους στην “guillotine” πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1882”.