Αναδημοσίευση από τα πρακτικά της Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α Αττικής (Καλύβια Αττικής 19-21/10/1984) σελ. 28

Απόσπασμα από την περίληψη του κου Ευάγγελου Κακαβογιάννη
“- Τα τοπωνύμια της Λαυρεωτικής μπορούν να διαιρεθούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
1) Τοπωνύμια που χαρακτηρίζουν όλη την Λαυρεωτική ή ένα μεγάλο τμήμα αυτής και δείχνουν την ύπαρξη των μεταλλείων.
2) Τοπωνύμια που αποδεικνύουν όχι μόνο την εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού αλλά και την γεωγραφική καταγωγή του.
3) Τοπωνύμια που δείχνουν την ύπαρξη των εργοστασίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σχετικών με την εκμετάλλευση των μεταλλείων ή με την παραγωγή διαφόρων άλλων αγαθών”.