Ο Α.Κορδέλλας υπήρξε ίσως ο μοναδικός Έλληνας που στην εποχή του υποστήριξε με πάθος τη σκοπιμότητα επανεκμετάλλευσης του μεταλλευτικού πλούτου του Λαυρίου και την ανάπτυξη της μεταλλουργικής βιομηχανίας της χώρας. Πίστευε ακράδαντα πως ο μεταλλευτικός πλούτος της Ελλάδας γενικότερα ήταν ο μοχλός και η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας της χώρας, που θα την έφερνε στο επίπεδο των προηγμένων χωρών της Ευρώπης.

Το 1869, δηλαδή 4 χρόνια μετά την ίδρυση του νέου Λαυρίου με τη συρροή εργαζομένων από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό και τη δημιουργία μιας πρωτοφανούς για τη χώρα βιομηχανίας, ο Α.Κορδέλλας, βλέποντας ότι το όραμά του για τη δημιουργία της μεταλλουργικής βιομηχανίας του Λαυρίου έχει πια πάρει σάρκα και οστά, γράφει το βιβλίο του «Το Λαύριον» στα γαλλικά για να γνωστοποιήσει το μέγα αυτό επίτευγμα κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, αφού όλοι οι διανοούμενοι της εποχής του γνώριζαν τη γαλλική γλώσσα.

Με το έργο του αυτό επιθυμεί να καταθέσει ένα σύγγραμμα στο οποίο έχει καταγράψει τι σημαίνει το αρχαίο και τι το νέο Λαύριο και ποιά είναι η γεωλογική σύστασή του, και επί πλέον να αποδείξει ότι και σ’ αυτή τη μικρή χώρα που ήταν η Ελλάδα του 1869 πνέει ένας άνεμος προόδου και εκσυγχρονισμού.

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του μεταφραστή και επιμελητή του βιβλίου Αριστείδη Γ. Κανατούρη)