Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της επιστήμης καθώς όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με τα ορυκτά της Λαυρεωτικής, αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς, ο αριθμός των νέων ορυκτών που ανακαλύπτονται στο υπέδαφός της.Είναι μεγάλο το πλήθος των ορυκτών που προστίθενται στον κατάλογο. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και μερικά που πήραν το όνομά τους προς τιμήν συμπολιτών μας ή Ελλήνων επιστη-μόνων.Έτσι προέκυψε επιτακτική η ανάγκη της δημοσίευσης ενός βιβλίου που θα περιλαμβάνει όλα τα ορυκτά της περιοχής, από τα παλαιότερα έως και τα πρόσφατα.Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με την έκδοσή της «Τα ορυκτά της Λαυρεωτικής» ενσωματώνοντας ιστορικές ανα-δρομές, γεωλογικά και πλήρη ορυκτολογικά δεδομένα, ικανο-ποιεί την ανάγκη αυτή και παραδίδει την παρούσα έκδοση ως οφειλόμενο χρέος στη γενέτειρα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.